ARADI BLOG

Arad társasági élete

Arad társasági élete a szép békeidőkben (La belle époque időszakában). Az 1860-as évek végétől az első világháborúig. Puskel Péter által írt fejezet az „Arad Halad!” c. kötetben.

Tudjon meg többet
Arad városi és vármegyei közigazgatása

Fejlődés és modernizáció. Arad városi és vármegyei közigazgatása. Ujj János által írt fejezet az "Arad halad!" c. kötetben. Román nyelvű változat: Gabriel Roman

Tudjon meg többet
Az aradi egyházak

A római katolikus egyház, a református egyház, az evangélikus lutheránus egyház, az izraelita egyház, az ortodox egyház. Ujj János által írt fejezet az "Arad halad!" c. kötetben

Tudjon meg többet
A színház. Aradi színházi élet

Az aradi színház és színházi élet. Arad város színházi életének rövid története. A vándortársulatok előadásaitól az Aradi Nemzeti Színházíg. Ujj János által írt fejezet az "Arad halad!" c. kötetben. Román nyelvű változat: Gabriel Roman

Tudjon meg többet
Aradi egyesületek, civil szervezetek

Egyesületek és civil társaságok; kulturális, emberbaráti, társadalmi, sport egyletek Aradon. Ujj János által írt fejezet az „Arad halad!” c. kötetben.

Tudjon meg többet
Az aradi építészek

Czigler Antal, Dömötör László, Fenyvesi Károly, Jiraszek Lajos, Halmay Andor, Heim Domokos, Kövér Lajos, Pekár Ferenc, Pikuley Lajos, Reisinger Sándor, Fodor Zsigmond, Steiner József, Szántay Lajos, Szömörkényi Rudolf, Milan Emil Tabaković, Vitézlo Rigel Antal. Írta: Ujj János - fejezet az "Arad halad!" c. kötetben. Román nyelvű változat: Gabriel Roman

Tudjon meg többet
Az aradi sajtóélet a XIX. században és a XX. század elején

Aradi napilapok és folyóiratok: "Aradi Hirdetö", "Alföld", "Aradi Közlöny", "Arad és vidéke", "Aradi Hirlap", "Aradi Ujság", "Fűggentlenség", "Füles Bagoly", "Délvídek", "Tribuna Poporului", "Tribuna", "Romanul", "Biserica și Școala", "Arader Kundschaftsblatt", "Arader Anzeiger", "Arader Zeitung", "Neue Arader Zeitung". Lehoczky Attila által írt fejezet az "Arad halad" c. kötetben. Román nyelvű változat: Gabriel Roman

Tudjon meg többet
Aradi bankok és hitelintézetek

Aradváros bank- és hitelrendszere - Erdély legnagyobb pénzügyi központja 1910-ben. Lehoczky Attila fejezete az "Arad halad!" című kötetben. Román nyelvű fordítás: Gabriel Roman

Tudjon meg többet
Egészségügyi ellátás és jótékonysági egyesületek Aradon

Egészségügyi ellátás és jótékonysági egyesületek Aradon a XIX. században és a XX. század elején. Aradi karitatív egyesületek. Lehoczky Attila által írt fejezet az "Arad halad!" c. kötetben.

Tudjon meg többet
Arad város gazdasági élete

Arad és az aradiak gazdasága a dualizmus korában. Muntean Tibor fejezete az "Arad halad!" c. kötetben. Román nyelvű változat: Gabriel Roman

Tudjon meg többet
Aradi oktatási intézmények

Az oktatási rendszer és az aradi iskolahálózat. Muntean Tibor fejezete az "Arad halad!" c. kötetben. Román nyelvű változat: Gabriel Roman

Tudjon meg többet
Nyolc évszázad a városiasodás rögös útján

A kezdet, OROD. A régi Orodtól a szabad királyi város rang megszerzéséig. Király András fejezete az "Arad halad!" c. kötetben. Román nyelvű változat: Gabriel Roman

Tudjon meg többet